Regulamin

 1. Turysta dokonuje rezerwacji noclegów osobiście lub telefonicznie.
 2. Od turysty pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości pobytu (nie mniejszy niż cena 1 doby), płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto “Villi Magnolia”.
  a) po otrzymaniu zadatku “Villa Magnolia” dokonuje potwierdzenia rezerwacji.
 3. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry niezwłocznie po przyjeżdzie.
 4. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 5. W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 6. “Villa Magnolia” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery warościowe, aparaty fotograficzne, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszystkich gości prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,a szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek itp.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku “Villi Magnolia”.
 9. Prosimy nie wynosić z pokoi przedmiotów stanowiących własność “Villi Magnolia”
 10. Doba w “Villi Magnolia” rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu,a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 11. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz. 22:00.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren “Villi Magnolia”.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 14. W budynku Villi Magnolia obowiązuje zakaz palenia.
 15. Liczba osób mająca zamieszkać w pokojach lub domkach jest ograniczona do liczby osób podanych przy rezerwacji.
 16. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymanie pokoju lub domku w stanie zastałym.

LOKALIZACJA

ul. Świerkowa 8, 72-513 Wisełka